0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   Tập yêu BF


   3 b?n v?i nh?ng phong cách khác nhau g?i mail v? cho chúng t?, nh?ng ??u có ?i?m chung là ??n gi?n, tho?i mái và c?c xì tai.
   Ng?m v? ?áng yêu c?a teengirl Hu?   "Nghía" teen Sài Thành m?c gì ra ph?


   N?u
   b?n ?ang b?n kho?n tìm ki?m trang ph?c ?i ch?i, d?o ph? v?i b?n bè thì
   hãy nghía qua s? g?i ý c?a 3 b?n gái xinh x?n sau ?ây nhé.

   Võ Hoàng An Thy, sinh n?m 1991
   An Thy hi?n
   là sinh viên ??i h?c Kinh t? TP.HCM, v?i dáng ng??i nh? nh?n cùng g??ng
   m?t xinh x?n nên cô b?n phù h?p v?i r?t nhi?u phong cách, t? d?u dàng
   ??n cá tính. “Mình th??ng “check” ??a ?i?m tr??c ?? ch?n trang ph?c cho phù h?p” - Bí quy?t di?n ?? c?a cô b?n ??y.
   Áo vest dáng dài mix cùng ??m hoa – xu h??ng c?c hot mà b?n nên áp d?ng. Trông cô b?n th?t ?áng yêu ph?i không nào.
   Qu?n jean loang + gile +
   áo dây – 3 trang ph?c cho m?t phong cách hoàn h?o. ?? “kéo dài” ?ôi
   chân c?a mình, An Thy ?ã t?n d?ng nh?ng s?c gân c?a jean m?t cách tri?t
   ?? ??y.

   Vy Ph?m, sinh n?m 1991

   B?n gái xinh x?n ??n t? ??ng Nai có cách mix ?? r?t hay ho cho c? ?i h?c l?n ?i ch?i ??y.


   tính v?i s? mi xanh quân ??i k?t h?p v?i qu?n short jean. “Khi di?n
   trang ph?c này mình c?m th?y r?t tho?i mái, có th? t? do ?i ch?i cùng
   v?i b?n bè” - Vy Ph?m chia s?.   “Ren luôn mang ??n cho
   b?n gái nét n? tính và lãng m?n, nên áo ren tr?ng di?n cùng váy quây ?en
   là trang ph?c yêu thích c?a mình”. Cô b?n th?t bi?t cách mix ?? ph?i
   không nào.


   Tr?n Ng?c Ph?ng, sinh n?m 1991
   Cô b?n ??n t? TP. HCM r?t yêu thích xì tai n? tính
   và ?i?u ?à nên váy v?i ki?u dáng tr? trung ???c b?n ?y t?n d?ng ? m?i
   lúc, m?i n?i.
   Màu tr?ng “tông xuy?t tông” t? trang ph?c l?n giày dép, và chi?c kh?n quàng c? giúp b? trang ph?c c?a b?n ?y r?t n? tính.
   Chi?c váy dây caro v?i ?i?m nh?n ? chân ng?c r?t n? tính và ?i?u ?à ph?i không nào.
   Bu?i t?i h?n hò v?i b?n
   bè, Ph?ng chuy?n xì tai sang áo dây mix cùng qu?n short ng?n, trang ph?c
   ti?n d?ng và r?t phù h?p v?i th?i ti?t mát m? c?a TP. HCM.

   CÙNG TEEN LOOK "SHOW" STREET-STYLE C?A CHÍNH MÌNH!

   B?n có mu?n nh?ng b?c ?nh street-style hay ho c?a mình ???c ??ng trên Teen Look hàng tu?n?

   Hãy g?i email ngay v? cho ??a ch? e-mail teenlook@kenh14.vn
   - Nh?ng b?c ?nh m?i nh?t (ch?a t?ng ???c ??ng t?i) th? hi?n style c?a mình khi ?i trên ph?.

   L?u ý: ?nh toàn thân ch?p rõ trang ph?c, ch?t
   l??ng t?t, dung l??ng <200kb v?i ?? r?ng 500 pixels, ghi rõ chú thích
   v? trang ph?c trong ?nh.

   - Profile bao g?m: h? tên, ngày tháng n?m sinh, tr??ng h?c ho?c n?i ? hi?n t?i. Link blog, facebook ho?c flickr (n?u có).

   - ??c bi?t, ??ng quên g?i kèm S? ?i?n tho?i liên h? nhé!
   Xem lý lịch thành viên http://teen4life.tk/

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà kevin
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ