0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   1. Code Tuyết rơi bằng Js

   Code:
   <script type="text/javascript" src="http://kakavip.net/data/snowstorm.js"></script>

   2. Code Flying Butterfly
   Code:
   <script language="JavaScript1.2">

   /*
   Flying Butterfly script (By BGAudioDr@aol.com)
   Modified slightly/ permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
   For full source, visit http://www.dynamicdrive.com
   */

   var Ymax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "X" DIRECTION
   var Xmax=8; //MAX # OF PIXEL STEPS IN THE "Y" DIRECTION
   var Tmax=10000; //MAX # OF MILLISECONDS BETWEEN PARAMETER CHANGES

   //FLOATING IMAGE URLS FOR EACH IMAGE. ADD OR DELETE ENTRIES. KEEP ELEMENT NUMERICAL ORDER STARTING WITH "0" !!

   var floatimages=new Array();
   floatimages[0]='http://img6.imageshack.us/img6/5530/gift7t3680890.gif';
   floatimages[1]='http://img132.imageshack.us/img132/4600/mechr23573759.gif';
   floatimages[2]='http://img6.imageshack.us/img6/3670/ctree6a3694548.gif';
   floatimages[3]='http://img693.imageshack.us/img693/4953/mechr13739642.gif';


   //*********DO NOT EDIT BELOW***********
   var NS4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && parseFloat(navigator.appVersion) >= 4 && parseFloat(navigator.appVersion) < 5)? true : false;
   var IE4 = (document.all)? true : false;
   var NS6 = (parseFloat(navigator.appVersion) >= 5 && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false;
   var wind_w, wind_h, t='', IDs=new Array();
   for(i=0; i<floatimages.length; i++){
   t+=(NS4)?'<layer name="pic'+i+'" visibility="hide" width="10" height="10"><a href="javascript:hidebutterfly()">' : '<div id="pic'+i+'" style="position:absolute; visibility:hidden;width:10px; height:10px"><a href="javascript:hidebutterfly()">';
   t+='<img src="'+floatimages[i]+'" name="p'+i+'" border="0">';
   t+=(NS4)? '</a></layer>':'</a></div>';
   }
   document.write(t);

   function moveimage(num){
   if(getidleft(num)+IDs[num].W+IDs[num].Xstep >= wind_w+getscrollx())IDs[num].Xdir=false;
   if(getidleft(num)-IDs[num].Xstep<=getscrollx())IDs[num].Xdir=true;
   if(getidtop(num)+IDs[num].H+IDs[num].Ystep >= wind_h+getscrolly())IDs[num].Ydir=false;
   if(getidtop(num)-IDs[num].Ystep<=getscrolly())IDs[num].Ydir=true;
   moveidby(num, (IDs[num].Xdir)? IDs[num].Xstep : -IDs[num].Xstep , (IDs[num].Ydir)? IDs[num].Ystep: -IDs[num].Ystep);
   }

   function getnewprops(num){
   IDs[num].Ydir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
   IDs[num].Xdir=Math.floor(Math.random()*2)>0;
   IDs[num].Ystep=Math.ceil(Math.random()*Ymax);
   IDs[num].Xstep=Math.ceil(Math.random()*Xmax)
   setTimeout('getnewprops('+num+')', Math.floor(Math.random()*Tmax));
   }

   function getscrollx(){
   if(NS4 || NS6)return window.pageXOffset;
   if(IE4)return document.body.scrollLeft;
   }

   function getscrolly(){
   if(NS4 || NS6)return window.pageYOffset;
   if(IE4)return document.body.scrollTop;
   }

   function getid(name){
   if(NS4)return document.layers[name];
   if(IE4)return document.all[name];
   if(NS6)return document.getElementById(name);
   }

   function moveidto(num,x,y){
   if(NS4)IDs[num].moveTo(x,y);
   if(IE4 || NS6){
   IDs[num].style.left=x+'px';
   IDs[num].style.top=y+'px';
   }}

   function getidleft(num){
   if(NS4)return IDs[num].left;
   if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.left);
   }

   function getidtop(num){
   if(NS4)return IDs[num].top;
   if(IE4 || NS6)return parseInt(IDs[num].style.top);
   }

   function moveidby(num,dx,dy){
   if(NS4)IDs[num].moveBy(dx, dy);
   if(IE4 || NS6){
   IDs[num].style.left=(getidleft(num)+dx)+'px';
   IDs[num].style.top=(getidtop(num)+dy)+'px';
   }}

   function getwindowwidth(){
   if(NS4 || NS6)return window.innerWidth;
   if(IE4)return document.body.clientWidth;
   }

   function getwindowheight(){
   if(NS4 || NS6)return window.innerHeight;
   if(IE4)return document.body.clientHeight;
   }

   function init(){
   wind_w=getwindowwidth();
   wind_h=getwindowheight();
   for(i=0; i<floatimages.length; i++){
   IDs[i]=getid('pic'+i);
   if(NS4){
   IDs[i].W=IDs[i].document.images["p"+i].width;
   IDs[i].H=IDs[i].document.images["p"+i].height;
   }
   if(NS6 || IE4){
   IDs[i].W=document.images["p"+i].width;
   IDs[i].H=document.images["p"+i].height;
   }
   getnewprops(i);
   moveidto(i , Math.floor(Math.random()*(wind_w-IDs[i].W)), Math.floor(Math.random()*(wind_h-IDs[i].H)));
   if(NS4)IDs[i].visibility = "show";
   if(IE4 || NS6)IDs[i].style.visibility = "visible";
   startfly=setInterval('moveimage('+i+')',Math.floor(Math.random()*100)+100);
   }}

   function hidebutterfly(){
   for(i=0; i<floatimages.length; i++){
   if (IE4)
   eval("document.all.pic"+i+".style.visibility='hidden'")
   else if (NS6)
   document.getElementById("pic"+i).style.visibility='hidden'
   else if (NS4)
   eval("document.pic"+i+".visibility='hide'")
   clearInterval(startfly)
   }
   }

   if (NS4||NS6||IE4){
   window.onload=init;
   window.onresize=function(){ wind_w=getwindowwidth(); wind_h=getwindowheight(); }
   }

   </script>

   3. Banner Giáng Sinh

   Code:
   <DIV id="flash" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 130px; WIDTH: 45px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 1px">
   <OBJECT height=200 width=750>
   <embed src="http://img70.imageshack.us/img70/1905/cfsnowcm6.swf" width="800" height="400"
   quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer";;
   type="application/x-shockwave-flash" menu="false"
   wmode="transparent"></embed>
   </OBJECT></DIV>

   CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT FORUM TRÀN NGẬP KHÔNG KHÍ GIÁNG SINH!
   BFFM REAM
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà ProFM
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   code tuyết rơi post vào đâu vậy bạn
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà flora
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   BF Master

   Code Tuyết rơi có thể cho vào phần mô tả (Description..) của diễn đàn hoặc cho vào cuối Header,... tùy bạn!

   BFFM REAM

   Chữ Kí


   BiBoo:.:Admin of BiBoo Forum
   BiBoo chúc tất cả các thành viên vui vẻ, may mắn và hạnh phúc! Hãy hợp tác xây dựng BF cùng BiBoo nhá!
   Xem lý lịch thành viên http://itbiboo.tk

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà BiBoo
   Trả lời nhanh
   Sponsored content

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ