0%

[HOT] BiBoo Forum chuẩn bị tái lập và hoạt động với tên miền chính thức: forum.itbiboo.com

 • Tất cả

   Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

   avatar
   avatar

   BF Master

   Code Java
   Chèn vào đâu tùy thích
   Nguồn: 4all


   Code:
   <!-- dem_nguoc -->
   <br/><center><div align="center"><font color="red" size="4.5">
   <b><script>
   function setcountdown(theyear,themonth,theday){
   yr=theyear;mo=themonth;da=theday
   }
   setcountdown(2011,02,03)
   var occasion="Tết Nguyên Đán - Xuân Tân Mão"
   var message_on_occasion="Chào "

   var countdownwidth='480px'
   var countdownheight='20px'
   var countdownbgcolor='lightblack'
   var opentags='<font face="Verdana"><small>'
   var closetags='</small></font>'
   var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
   var crosscount=''

   function start_countdown(){
   if (document.layers)
   document.countdownnsmain.visibility="show"
   else if (document.all||document.getElementById)
   crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
   countdown()
   }

   if (document.all||document.getElementById)
   document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>')
   window.onload=start_countdown
   function countdown(){
   var today=new Date()
   var todayy=today.getYear()
   if (todayy < 1000)
   todayy+=1900
   var todaym=today.getMonth()
   var todayd=today.getDate()
   var todayh=today.getHours()
   var todaymin=today.getMinutes()
   var todaysec=today.getSeconds()
   var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
   futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
   dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
   dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
   dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
   dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
   dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
   //if on day of occasion
   if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
   if (document.layers){
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
   }
   else if (document.all||document.getElementById)
   crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
   return
   }
   //if passed day of occasion
   else if (dday<=-1){
   if (document.layers){
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Chúc bạn năm mới An Khang - Thịnh Vượng! "+closetags)
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
   }
   else if (document.all||document.getElementById)
   crosscount.innerHTML=opentags+"Chúc bạn năm mới An Khang - Thịnh Vượng "+closetags
   return
   }
   //else, if not yet
   else{
   if (document.layers){
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags)
   document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
   }
   else if (document.all||document.getElementById)
   crosscount.innerHTML="Còn " +opentags+dday+ " ngày, "+dhour+" Giờ, "+dmin+" Phút "+dsec+" Giây nữa là đến "+occasion+closetags
   }
   setTimeout("countdown()",1000)
   }
   </script></font>
   <br/><br/><font size=4 color=red><b><i>
   Chúc các bạn năm mới An Khang Thịnh Vượng!
   </i></b></font></b>
   </div>   
   <br/>
   <!-- end.dem_nguoc -->
   BFFM REAM

   Chữ Kí


   BiBoo:.:Admin of BiBoo Forum
   BiBoo chúc tất cả các thành viên vui vẻ, may mắn và hạnh phúc! Hãy hợp tác xây dựng BF cùng BiBoo nhá!
   Xem lý lịch thành viên http://itbiboo.tk

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà BiBoo
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   da co ai thanh cong chua.hjhj
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà I_S2_U
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   MÌnh làm được rồi nè!
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà nhoclove39
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   kô bik chèn vô đâu cho hợp lý
   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà baby
   Trả lời nhanh
   avatar
   avatar

   Thành viên mới tham gia

   Xem lý lịch thành viên

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà baby
   Trả lời nhanh
   Sponsored content

   Thanks

   Report [0]

   Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
   Trả lời nhanh

   Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

     

   « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

   Quyền hạn của bạn:

   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   Bài viết liên quan:

    Chat ()
     
    Diễn đàn | Báo cáo sự cố | Tài trợ | Lên trên
    Powered by Forumotion version PunBB. Skin FMvi by baivong.
    © Copyright 2008-2013 BiBoo Forum. All rights reserved.
    Hỗ trợ